Intressant förslag till markägaravtal för snöskoterleder

– Alla ledbyggare bör se till att skriva avtal med markägarna. Då hamnar det under arrendelagen och arrendatorn har då rätt att ta ut en avgift av den som använder marken. Eilert Apelkvist, LRF, visade vid Snöskoterforum ett utkast till det som i framtiden kan bli ett markägaravtal mellan ledbyggare och markägare. -Vi har genom […]

Dialog om finansiering av underhåll och byggande av leder

Den sista programpunkten på årets Snöskoterforum i Luleå handlade om en diskussion kring finansiering av leder. Inledningsvis fick vi höra en del åsikter från politiker och andra som jobbar med ledfrågor i olika roller. Tomas Isaksson, Trail Service, Kiruna: – Under de senaste tio åren har inget hänt. Ideellt arbete fungerar inte i de här […]