Snöskoterturism som tillväxtmotor

pdfVisit_Sweden

pdfSkotercenter_Salen

 

Dag två under Nationella Snöskoterforumet i Falun inleddes med att ett antal representanter för turismutveckling på såväl nationell, som regional och lokal nivå gav sin syn på snöskoterns roll för turism och regional utveckling.

På plats i Falun fanns representanter för bl a Visit Sweden, Svensk Turism, Region Dalarna, Älvdalens Kommun och snöskoteruthyrare från Sälen-området. Via videolänk presenterades dessutom ett par snöskotersafariverksamheter från Norrbotten och norra Finland.

Den som inledde föredragen var Hans Gerremo, vd för SLAO, och dessutom sitter han med i Visit Sweden och Svensk Turism. Hans pratade utifrån temat ”Snöskoterns roll för turismen och regional utveckling utifrån den Nationella Strategin 2020”.

Hans-Gerremo1-250x250Hans berättade att Svensk Turism är hälftenägare till Visit Sweden, och står som huvudman för Nationella Strategin för besöksnäringen/turismen år 2020.

– Vi har en ganska kaxig målsättning fram till år 2020, där vi bl a i princip ska fördubbla besöksnäringens/turismens omsättning från nuvarande 252 till 500 miljarder/år. Vi ska även öka antalet arbetstillfällen från 100 000 personer till hela 250 000 personer, samt öka antalet exportmogna destinationer från 15 till 35.

För att nå dessa mål bygger strategin på att man ska utveckla destinationer i världsklass och attrahera kapital som accelererar utvecklingen. Vidare krävs det en samverkan mellan privata och offentliga aktörer så att man kan attrahera utvalda målgrupper. Entreprenörskap, företagande och kompetens kommer att vara nyckelfaktorer för att nå målen, liksom att alla jobbar tillsammans för att vi ska få en hållbar besöksnäring.

När det gäller snöskoterturismen poängterade Hans att det finns två nyckelord som vi måste förmedla och kommunicera, nämligen kompetens och respekt.

– Vi har ett stort kunnande inom området som vi måste lyfta fram och marknadsföra mycket bättre än tidigare och här har inte minst Nationella Snöskoterrådet en viktig roll. Och när det gäller respekt menar jag att vi måste bygga våra aktiviteter med skoter kring säkerhetsaspekter som respekt för terrängen och för vädret. Det ska vara säkert att åka snöskoter oavsett om jag åker med min egen skoter eller om jag hyr eller åker med i en skotersafari.

Hans hävdade också att skotern är en reseanledning som kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Den är en av många intressanta och attraktiva aktiviteter kanske framförallt i fjällvärlden. Den är också en aktivitet som i princip alla kan delta i och den är exotisk för många européer.

– I Ruka i Finland kör man utöver normala safaris, skoter även för att bada bastu, äta middag i skogen, titta på norrskenet, se på renar, besöka huskyfarmen och se på vackra omgivningar och mycket annat. Det här lockar massor av utländska och inhemska turister varje år. Varför kan vi inte göra det i Sverige?

Lyckas vi få hit fler turister ställer det även större krav på säkerheten, speciellt i fjällen där fjällsäkerhet är en viktig del som vi måste satsa på.

– Fler gäster har ju det positiva med sig att det kommer att leda till fler arrangörer och aktörer! Samtidigt gör det också att vi måste ställa större krav på säkerhet i alla former. Utbildning av guider och färdledare, diplomering av snöskoteruthyrare och bättre information till våra gäster/besökare är viktiga funktioner där vi måste bli bättre.

Eftersom Hans sitter med i både Visit Sweden och svensk Turism passade han på att beskriva hur dessa båda organisationer jobbar med att marknadsföra Sverige i olika sammanhang.

Hans avslutade sitt anförande med att än en gång lyfta fram nyckelordet: Samverka!

– Om vi samverkar mellan destinationer och arrangörer, samt satsar på att marknadsföra snöskoteråkandet och lyfter fram säkerhetsfrågorna kommer många nya kunder att få givande upplevelser på snöskoter. Många ser vår fjällvärld som Europas lunga i framtiden och där har snöskotern en given roll som transportfordon, menade Hans Gerremo.

022-250x250Kjell Landén, Älvdalens Kommun

Kjell inledde med att kort beskriva Älvdalens kommun som en lång kommun (24 mil), där skoterturismen ständigt ökar.

– Snöskoterturismen är inte så utvecklad i vår kommun ännu, man kan egentligen säga att den är i sin linda, men på stark frammarsch.

Inom Älvdalens kommun ser man dock att skoterturismen har en enormt stor potential som är mycket viktig för kommunens framtida utveckling.

– Tyvärr har ju projektet med Transitleder tillfälligt gått i stå, men vi ska göra allt för att gå vidare och genomföra detta projekt som också är viktigt inte bara för oss i Älvdalen utan för hela området som vi tänker knyta samman, avslutade Kjell Landén.

Kristoffer Widing, Skotercenter, Sälen

Kristofer-Widing41-250x250Kristoffer är ägare av Skotercenter i Sälen eller ”Ditt skoterhotell i Sälen” som man kallar sig. Han berättade att idén till att starta företaget fick han och några skotervänner när de insåg att det ju egentligen inte fanns någon snöskoteråkning att tala om i Sälen.

– Varför ska Sälen bara ha hotell och aktiviteter för skidåkare? Vore det inte ganska kul med ett riktigt skoterhotell? Sagt och gjort, vi startade helt enkelt Skotercenter som alltså både innefattar skoteraktiviteter och hotellverksamhet.

Bakom starten av Skotercenter låg en insikt om hur skotermarknaden i landet ser ut. Man anser att man har nära till marknaden, eftersom man räknar med att ha cirka halva den svenska skotermarknaden eller 100 000 skotrar inom ”sitt upptagningsområde”.

– Det vore väl konstigt om vi med ett stort personligt engagemang och den höga kompetens vi besitter av hotellverksamhet och bokningar inte skulle kunna intressera så pass många skoteråkare att komma hit, så att vi skulle kunna få bra beläggning på ett utpräglat skoterhotell, tänkte vi.

Kristoffer, som tidigare bland annat jobbat på större hotell i Sälen, tycker att en småskalig verksamhet har stora fördelar; man är flexiblare, mer engagerade och har kortare beslutsvägar vilket kommer kunden tillgodo.

– Vi vill försöka ge våra gäster trevliga upplevelser och minnen, genom att bland annat erbjuda dem välpreparerade leder, guidade turer, boende längs leden, god mat och relax efter dagens skoteraktiviteter i vår härliga omgivning, berättade Kristoffer.

Han berättade även om ett treårigt EU-projekt ”SM – rätt och slätt”, där 14 mil leder blir ett 40 mil stort skoterparadis. Tanken med projektet är mångfasetterat; man vill försöka ta hand om den kraft ökande skoterturismen på ett bra sätt, man vill bland annat få skoteråkarna att åka på preparerade leder och minska friåkningen och att leda bort snöskoteråkarna från Sälenfjällen till kringområdena.

– Vi har jobbat hårt med att exempelvis markjustera befintliga leder, bygga och förbättra broar och spångar så att pistmaskiner och skotrar kan genomföra preparering av lederna, skylta upp lederna så att alla ska hitta enklare och även bygga nya leder där leder tidigare saknats.

Med ”vi” menade Kristoffer alla de som varit delaktiga i projektet. Huvudman har Turismintressenter (som består av ca 120 Sälen-företag) varit, men även Sälens Fjällsäkerhetskommitté, skogsbolagen i området, Malung-Sälens kommun, LRF, länsstyrelsen, markägare, skoterklubbar och byalag har varit med på olika sätt i detta intressanta och välbehövliga EU-projekt.

Nu ska man, enligt Kristoffer, satsa hårt på att marknadsföra SM – rätt och slätt, för att öka antalet skoterturister i Sälenområdet och att skapa en väl fungerande och samverkande driftsorganisation för snöskoterlederna i området.

– Det här kommer bland annat att innebära att glesbygdsområdena kommer att få intäkter och det är viktigt att även de får ta del av turismintäkterna. Vi räknar med att kunna ta in cirka 800 000 kr årligen bara i ledavgifter, berättade Kristoffer.

Vad kommer då snöskotern att ha för betydelse för turismnäringen? Tittar man på de klassiska problemen som många försöker lyfta fram, tror Kristoffer att de är överdrivna.

– Markskador till exempel. Vandringslederna i fjällen ser betydligt mer slitna ut under sommartid medan det på skoterlederna syns knappt någonting. När det gäller buller och miljö är ju tydligen trimpipor på väg bort och nya skotrarna blir allt bättre ur miljösynpunkt. Fylla och buskörning är andra problem som det ibland skrivs om, och jag tycker att det är positivt med fler poliskontroller och enligt polisen minskar antalet ertappade. På lederna är det definitivt mindre buskörning nu, men det har kanske ökat en del på andra ställen, menade Kristoffer.

Men möjligheterna då? Här hoppas Kristoffer att man kan öppna upp delar av nationalparkerna och naturreservaten för skotersafaris och liknande. Det skulle göra att man inte behöver trycka ihop ännu mer människor i Sälens närområde.

– Vi räknar nämligen med en tillväxt på cirka 5 000 nya gäster per år. Men för att vi ska kunna hålla bra kvalitet på våra leder i framtiden kommer det nog att krävas offentligt stöd och finansiering i någon form, avslutade Kristoffer.

Via videolänk till Kiruna berättade sedan två snöskotersafariföretagare om sina verksamheter.

Den som inledde var Mats Johansson ägare av Arctic Safari i Kiruna. Han berättade att utvecklingen när det gäller skoterturism i Kiruna inte är de allra bästa.

– Det finns två stora flaskhalsar i sammanhanget. Den ena är antalet tillgängliga bäddar och den andra handlar om att Kiruna inte är speciellt flygtillgängligt, vi har alldeles för få operatörer med Kiruna som destination.

Antalet bäddar är enligt Mats i storleksordningen 3-4000, vilket är på tok för få. Här tycker han att vi borde ta efter hur man gjort i vårt östra grannland.

– Här i Sverige får man ju inte bygga stugor ute i skogen på samma sätt som i Finland. Där är det inga problem alls, man gör allt för att få privata och företag att exploatera och bygga runt om i skogen. Ägarna bor där ett par veckor per år, sedan finns det entreprenörer som jobbar hårt med att hyra ut stugorna under resten av året. Det här är en win-win-situation som ger pengar till ägarna, uthyrarna och kommunen. I Sverige är vi oerhört stelbenta och fast i gamla hjulspår, här går det inte alls att göra på detta sätt. Finland ligger ljusår före oss, menade Mats Johansson.

Peter Johansson driver ett liknande företag som heter Scandinavian Adventure i Kiruna. Peter samarbetar ofta med Mats Johanssons Arctic Safari när så behövs, och de båda trycker på att fler safariföretag borde samarbeta för att kunna bli attraktivare för större grupper. Samarbetet kan gärna sträcka sig över gränserna och Finland är idag en minst lika viktig marknad som Sverige för Peters företag.

– Jag har jobbat åtta år på den finska marknaden och där har safariverksamheten verkligen blommat ut under dessa år. Men förutsättningarna är helt annorlunda eftersom det exempelvis i Levi-området finns cirka 22 000 bäddar, inklusive de privata som hyrs ut.

I Finland råder enligt Peter en mycket familjär stämning, där man nyttjar skotern som transportmedel ut till olika aktiviteter. Man kan exempelvis åka ut och titta på renar, äta gott och basta. En annan aktivitet som blivit stor i Finland på senare tid är snöskovandring.

– Många av lederna på Nordkalotten är sammanlänkade med varandra och här ute råder det definitivt ingen buskörning. I Finland är det mycket mer kontroll av buskörning och alkohol och åker man fast är det ordentliga straff som gäller.

Peter avslutade med en efterlysning: -Var är alla poliser i den svenska fjällvärlden? Jag vill se många fler därute.

En tredje safariarrangör är Roger Rimpi som driver företaget Samelandsresor i Jokkmokk. Även han fanns med via videolänk.

Roger har bedrivit snöskoterverksamhet i 21 år baserat på två viktiga grundtankar; säkerhet och kvalitet.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som skoteruthyrare visar att vi är seriösa när det gäller dessa frågor. Med den vana vi har i vårt företag vet vi när det är lämpligt respektive olämpligt att åka till olika ställen. Man måste ha respekt för väder och vind och dessutom satsa på bra skotrar med hög kvalitet.

Hur tar man då snöskoteruthyrning till nästa nivå?

– Jo, man kan göra som vi gjort inom SnowmobileRental, där vi är fyra företag som gått ihop i ett gemensamt bolag med totalt 550 snöskotrar inom den norra delen av Sverige. Tillsammans har vi mer än 75 års erfarenhet av snöskoterverksamhet.

Roger tror att guidade turer kommer att bli allt vanligare och han hävdar att det för miljön är en relativt skonsam aktivitet, eftersom man – om man i alla fall gör turen med dessa fyra företag – bland annat använder snöskotrar med bra motorer som medför låga utsläpp och att man ser till att inte lämna efter sig skräp i naturen.

– Jag tycker att Diplomerad Snöskoteruthyrare är ett utmärkt koncept och vi vill alla snarast genomgå utbildningen. Diplomeringen ger oss en kvalitetsstämpel som kommer att vara viktig i vår marknadsföring, eftersom kunderna kommer att välja uthyrare med eftertanke och se till att de uppfyller alla krav vad gäller säkerhet och kvalitet.

Samtidigt är Roger noga med att poängtera att uthyrningen och safariarrangemangen inte får skena iväg explosionsartat.

– Byarna och samerna som bli berörda av verksamheten får inte bli gisslan i sammanhanget. Utvecklingen måste gå försiktigt fram och vi måste förbereda alla på vad som håller på att hända. Förståelse åt bägge håll är viktigt, avslutade Roger.

Lotta Magnusson från Region Dalarna var nästa talare på agendan. Hon berättade att Destination Dalarna numera är Sveriges tredje största turistdestination efter Stockholm och Göteborg, och att man jobbar långsiktigt för att bli ännu större och ännu bättre i framtiden.

Lotta-Magnusson3-250x250– Vi har bland annat intervjuat hela besök- och turistnäringen om deras planer och slagit samman detta till en prognos för år 2020. Man beräknar att det kommer att tillkomma 2206 nya jobb inom denna sektor, ytterligare 9,6 miljarder kommer att investeras, och 35 000 nya bäddar tillkommer (varav 27 000 i Sälen). Allt detta kommer att innebära 2,8 miljoner övernattningar och en total omsättning på 2,160 miljarder.

Var kommer man att hitta alla dessa nya gäster? Jo, Lotta berättade att man jobbar mycket intimt samman med bland annat VisitSweden och att de mest intressanta marknaderna finns i Danmark, Norge och Holland, förutom att man naturligtvis även kommer att göra stora satsningar på att få fler svenska gäster till Dalarna.

Man har insett att om man ska attrahera fler besökare måste man också bli bättre.

– Dels handlar det om produktutveckling, att man måste göra sina produkter ännu bättre, men även skapa nya som ligger i tiden. Ett av delprojekten i denna utveckling kallas WorldClass, vilket redan i namnet sätter ribban. Vi har studerat hur man på andra framgångsrika turistdestinationer runt om i världen jobbat och sett om vi kan lära av dessa, berättade Lotta.

Det finns idag cirka 1 000 företag inom turismnäringen i Dalarna, varav ungefär 900 av dessa är enmansföretag. Man har jobbat intensivt med ett lärandekoncept bland dessa både vad gäller produktutveckling och affärsutveckling, för att stärka deras kompetens.

– Vi har även startat ett Besöksnäringscollege för utbildning av de anställda inom turismnäringen. Tillsammans med Kairos Future och VisitSweden gör vi ständigt trendanalyser för att ligga långt framme när det gäller nya koncept och möjligheter.

Lotta avslutade sitt anförande med att konstatera att prognosen för år 2020 också pekar på att 250 000 nya bilar som ska in i Dalarna varje år. Det ställer höga krav på att man måste förbättra och vidareutveckla vägar och annan infrastruktur i området.

Efter Lottas anförande ville moderatorn Staffan Ling få förslag på hur vi kan utveckla snöskoterturismen vidare.

– Viktigast av allt är att lösa markfrågorna. Vi måste få tillgång till fler områden, så att allt i exempelvis inom Dalarnas fjällområde inte fokuseras bara till Sälenområdet, Lotta Magnusson, Region Dalarna.

– Koppla ihop snöskoteraktiviteterna med andra aktiviteter. Visa en hel meny med arrangemang. Man hinner kanske bara prova några men man pratar gärna med andra och kan då berätta att det finns massor av olika aktiviteter att välja på. Man blir lite av ambassadörer för ett område där man varit och blivit väl omhändertagen, Hans Gerremo, VisitSweden.

– Vi måste snabbt få fram miljövänligare skotrar och här är elskotern ett mycket intressant koncept, P-O Wikberg, Naturvårdsverket.

– Man tittar tydligen över möjligheterna att lätta upp lite på reglerna vad gäller naturreservat och nationalparker, Ronny Edin, Länsstyrelsen Norrbotten.