Mycket är gjort och mycket är på G!

– Vi har definitivt inte legat på latsidan, utan faktiskt hunnit med en hel del sedan vårt förra Snöskoterforum i Vilhelmina för ett år sedan. Janne Lindgren, Vägverket, fungerar som projektledare och kontaktperson för Nationella Snöskoterrådet. Han summerade nuläget på Snöskoterforumet. – Under det senaste året har vi bland annat lanserat vår hemsida och fyllt […]

Snöskoterrådet – en bra mix med bra bredd!

Snöskoterforum 2009 i Östersund inleddes med att Nationella Snöskoterrådets ordförande Håkan Wennerström hälsade ett 60-tal besökare välkomna till två intressanta dagar för alla berörda i snöskoter-Sverige. – Anledningen till att Nationella Snöskoterrådet finns bygger egentligen på ett enormt intresse från många håll kring snöskoteråkande. Vi kan definitivt konstatera att snöskoteråkande engagerar. Håkan berättade om bakgrunden […]