Mycket är gjort och mycket är på G!

– Vi har definitivt inte legat på latsidan, utan faktiskt hunnit med en hel del sedan vårt förra Snöskoterforum i Vilhelmina för ett år sedan.

Janne Lindgren, Vägverket, fungerar som projektledare och kontaktperson för Nationella Snöskoterrådet. Han summerade nuläget på Snöskoterforumet.

– Under det senaste året har vi bland annat lanserat vår hemsida och fyllt den med massor av nyttig läsning. Dessutom har vi tagit fram ett Z-card som i komprimerad form sammanfattar viktiga regler och säkra tips för snöskoterförare. Allt finns översatt till åtta språk! Z-cardet har nyligen distribuerats ut till turistbyråer, uthyrare, fjällsäkerhetskommittéer och andra som vill hjälpa till att informera om dessa viktiga frågor. Och det har varit en rykande åtgång på Z-cardet. Vi har tryckt 90 000 ex och kommer att behöva trycka fler senare i år.

Janne berättade även om de relativt nya foldrarna ”Skoterkörning på åker- och skogsmark” och ”Renar och snöskotertrafik”, som innehåller massor av tips på hur vi snöskoteråkare bör agera för att nå upp till rådets vision: ”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs”.

– Vi har även jobbat med en skrivelse om högre straffskatter och information om fordon inom kategorin terrängskoter i trafikregistret. Vad gäller för skrotning av skotrar? Det har vi undersökt, dessutom har vi kommit med förslag till enhetlig skyltning av skoterledspassager över väg. Vidare har vi jobbat en hel del med ett projekt om digital information om lednätet.

I kategorin påbörjade projekt hittar vi bland annat fortsatta fältförsök med alkolås på snöskotrar, pilottest med biodrivmedelsdrivna skotrar, säkerhetsveckor/-dagar, etc. Rådet bistår även statliga utredningar i frågor kring skotrar, tydliggöra ansvaret i snöskoterfrågan och se över naturbevakares och civila fjällräddares befogenheter.

– När det gäller kommande aktiviteter under 2009 kan jag bland annat nämna att vi kommer att ta fram en kortversion av ”Säkerhet på skoter”, information om skrotning av skotrar, länsbroschyrer om var snöskoteråkning är tillåtet, en film om lavinrisker, en studie om skotrars ljudnivåer och en hel del annat.

Nationella Snöskoterrådet kommer även att ta fram ett gemensamt provmaterial för de nya förarbevisen, samt regler för skoteruthyrare och skoter i tätort, förslag till gemensam standard för utformning och märkning av skoterleder och beskrivning av alternativ för finansiering av skoterleder.

– Allt som sker kring detta kan ni följa via vår hemsida och via vårt nyhetsbrev. Det första nyhetsbrevet är klart i dagarna och det kommer att komma ut 3-4 gånger per år, avslutade Janne Lindgren.

OBS! Vill du prenumerera på nyhetsbrevet kan du klicka på ”Nyhetsbrev” längst ned till höger här på hemsidans startsida. Följ sedan instruktionerna.