Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring användning av skyddshjälm är nu publicerad!

Transportstyrelsens föreskrift angående användning av skyddshjälm är nu publicerad.

TSFS 2017_94 Skyddshjälm (PDF)