Säkerhet på snöskoter och vad kan vi lära av MC-arbetet?

pdfMc_o_moped

pdfSnoskoterradets_arbete_med_sakerhet

pdfRapport_terrangtrafik_2011

Janne Lindgren och Jörgen Persson från Trafikverket informerade om säkerhet på skoter. Janne som samordnar Nationella Snöskoterrådet berättade om hur rådet jobbar med säkerhet och Jörgen berättade om hur man har samarbetat på ett strukturerat sätt med aktörer inom MC- och mopedområdet.

Janne Lindgren började med att berätta om Nationella Snöskoterrådets arbete. Som grund för rådets prioriteringar av säkerhetsåtgärder och -aktiviteter finns bland annat sammanställningar av alla dödsolyckor med snöskoter inblandade mellan 1974 och 2006.

Två läkare (Mats Öström och Anders Eriksson) vid enheten för samhällsmedicin vid Umeå universitet genomförde en studie för åren 1999-2006. Den visar bland annat att i snitt 12 personer omkom i olyckor med snöskoter varje år. De flesta dödsolyckorna inträffade på kvälls- och nattetid på fredagar, lördagar och helgdagar. De två vanligaste dödsorsakerna var trubbigt våld och drunkning. De vanligast bidragande orsakerna till olyckorna var alkohol (60%) och hög fart (53%). Läkarna hade några förslag på förebyggande åtgärder som hade kunnat rädda ett antal av de omkomna: flytoverall, hjälm, mobiltelefon och värmande plagg.

Vad gör Nationella Snöskoterrådet för att öka säkerheten på snöskoter? Här följer ett urval av aktiviteter:
• Information
• Skyltning av skoterledspassager över väg
• Fältförsök med alkolås på snöskoter
• Film om snöskoter och laviner
• Diplomeringssystem för snöskoteruthyrare
• Standard för skoterleder (utformning och märkning)

Några planerade aktiviteter:
• Diplomeringssystem för snöskotersafari
• Erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna

Snofed följer löpande och sammanställer olycksstatistik i media och olycksdatabasen STRADA på uppdrag av Trafikverket.

Janne avslutade med några trender som oroar:
• Det säljs mycket ”sport- och mountainskotrar”, med starka motorer och bra lössnöegenskaper.
• Det finns ”galna” filmer på Youtube m m.
• Andelen lavinolyckor med snöskotrar i USA/Canada ökar.
• Polisen har inte tillräckligt med resurser för att övervaka snöskotertrafiken på ett tillräckligt bra sätt.

… några trender som lugnar:
• Attityden till alkohol och snöskoteråkning verkar hålla på att förändras, särskilt bland unga.
• Medvetenheten om fjällsäkerhet och behovet av förebyggande lavinsäkerhet verkar öka bland unga snöskoterförare.
• Det finns bra flytkläder på marknaden.
• Hjälmanvändningen är hög.

Jörgen Persson berättade om hur arbetet med att ta fram den gemensamma strategin ”Ökad säkerhet på motorcykel och moped”. Strategin är framtagen av en arbetsgrupp som bestod av representanter från Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, Rikspolisstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges MotorCyklister, Trafikförsäkringsföreningen, Transportstyrelsen och Trafikverket.

Jörgen visade en hel del statistik och fakta kring motorcykel, och konstaterade att det finns en hel del likheter mellan MC och snöskoter. Han tryckte på vikten av att grunda val av åtgärder på fakta och åter fakta, samt att identifiera kunskapsbrister.

Arbetet med strategin fortsätter. Under 2012 kommer man att ta fram en version av strategin.

Jörgen avslutade med att berätta om ett systematiskt aktörs- och åtgärdsinriktat samarbete som kallas ”OLA”, där O står för Objektiva fakta, L för Lösningar och A för Avsikter. Under en OLA-process samlar man lämpliga aktörer inom ett område vid tre tillfällen och går igenom de tre stegen – O-L-A.

Några exempel på OLA-samarbeten och vad de har lett till:
• Moped-OLA – Registrering och förarbevis för alla typer av mopeder utreds, försäkringsbolagen ger inte ersättning vid trimning. Branschen avsäger sig deltagande i trimning.
• MC-OLA – Höjd ålder från 21 – 24 för tung MC. ”Sporthoj.com” med 17 000 aktiva medlemmar deltar. Honda inför ABS-system på nästan alla MC.
• Halk-OLA – Krav på antisladdsystem införs på bred front hos aktörerna – 25 av de 25 mest sålda bilmodellerna utrustas med antisladdsystem.

Avslutande diskussion om hur vi kan gå vidare inom snöskoterområdet.

Nationella Snöskoterrådet kommer att diskutera det här vidare. Rådet återkommer med ett förslag. Eventuellt kommer man att bjuda in till en ”snöskoter-OLA” under 2012. Det finns redan intresse från bl a snöfordonsleverantörerna att delta, och frågan har diskuterats internt inom rådet med de deltagande organisationerna.