Positiv trend: Skoterolyckorna minskar!

Antalet omkomna och skadade i skoterolyckor minskade under 2010. Trots att antalet skoterförare ökat. Det visar den statistik som Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (Snofed) sammanställt.

Anledningarna till detta positiva besked är svåra att bedöma.
– Men vi tror faktiskt att de informationskampanjer vi gjort kring säkerhetsfrågorna, bland annat i samarbete med Nationella Snöskoterrådet har inverkat. Det lokala säkerhetsarbetet runt om i landet bidrar förmodligen också, säger Pär Persson på Snofed.

Pär ser en tydlig trend med positiva förtecken:
– Antalet skadade har årligen legat på drygt 100 personer medan dödsolyckorna minskar varje år, trots att antalet skoteråkare ökar. Under 2010 omkom åtta skoterförare i landet och 103 förare skadades. Så låg nivå har vi aldrig haft sedan jag började arbeta med det här 2003, säger Pär Persson.
Kan den kalla vintern ha påverkat antalet olyckor i positiv riktning?
– Ja, det kan nog vara en delförklaring. Är det väldigt kallt kring jul och nyår väljer ju färre att åka snöskoter. Men även det myckna snöandet i vissa områden kan ha påverkat situationen. Är det mycket snö minskar risken att köra på dolda hinder i snön. Men det var ju kallt och mycket snö även ifjol, säger Pär Persson.
Vad nu trenden beror på är alltså lite svårt att bedöma. Om det beror på tillfälligheter eller är resultatet av något annat är för tidigt att säga. De kommande månaderna och framför allt påsken är en period då skoteråkandet är intensivt.

– Fortsätter den här tendensen även under våren är det definitivt så att säkerhetsarbetet börjat få genomslag, säger Pär Persson.
Statistiken bygger bland annat på medias rapportering och polisens dygnsrapporter, vilket innebär att det kan finnas ett mörkertal av olyckor som aldrig inrapporterats.
I statistiken kan man också se att den allra vanligaste skoterolyckan är där någon skadas när man välter, faller av eller voltar med skotern. Var tredje olycka hamnar under denna kategori.
– Det vanligaste är att man kör mot en iskant eller något som finns under snöytan och att man då kastas av skotern. I många fall missbedömer man lutningen och rullar runt, säger Pär Persson.
Pär tycker att många skoterförare blivit mer medvetna om olycksriskerna med skoterkörning. Många av de yngre skoteråkarna använder ofta skydd från andra sporter och använder när de kör skoter.
Numera beräknar man att det finns knappt 300 000 registrerade snöskotrar i landet, varav cirka 200 000 är i drift.