Inventering av korsningar

Vi i Nationella Snöskoterrådet vill sammanställa uppgifter om alla korsningar i landet mellan snöskoterleder och allmänna vägar i en databas – och behöver därför er hjälp!

Det är viktigt att korsningarna är på bra platser och att de utformas på bra sätt så att det blir säkert att passera en väg på skoter. Några viktiga saker är att det ska vara bra sikt, att det finns bra vilplan för skotrarna (så att de ser och syns bra och kan komma igång lätt) och att det finns stoppmärken på leden.

Ibland behövs varningsmärken på vägen för att förvarna bilister om att det kan finnas skotrar på vägen, som antingen ska passera över eller köra längs vägen en bit. Vägverket har nyligen antagit en nationell riktlinje för när och hur varningsmärket kan användas. Några av kriterierna är att det är hög skyltad hastighet på vägen (80 km/tim eller högre) och att det är mycket trafik på vägen och skoterleden.

Databasen ger Vägverket ett bra underlag för beslut om var det är viktigast att sätta upp varningsmärken.

Planen är att resultaten från inventeringen ska sammanställas under sommaren. Därför behövs uppgifterna senast den 5 juni 2009.

Fyll i inventeringsmallen (en för varje korsning). E-posta den till skoter@vv.se eller med vanlig post till:
Vägverket Region Mitt, Jan Lindgren, Box 186, 871 24 Härnösand.

OBS! De som lämnade in uppgifter om skoterkorsningar vintern 2008 behöver inte lämna in uppgifter om samma korsningar igen. Däremot kan ni ev. behöva skicka in uppgifter för andra korsningar, eftersom vi då frågade efter korsningar som ni upplevde som osäkra.
Nu vill vi ha uppgifter om ALLA korsningar!

Tack på förhand!