Diplomeringen av snöskoteruthyrare fortsätter

pdfDiplomerad snöskoteruthyrare

Nationella Snöskoterrådet och Fjällsäkerhetsrådet startade i våras projektet Diplomerad Snöskoteruthyrare, där ansvariga för snöskoteruthyrning genomgår en utbildning som kallas ”Säker snöskoteruthyrare”.

Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket, är den inom Nationella Snöskoterrådet som är ansvarig för projektet Diplomerad Snöskoteruthyrare. Han inledde sitt anförande med lite fakta om snöskoteråkningen i Sverige. Idag finns det cirka 360 000 registrerade snöskotrar, varav 210 000 i fjällområdet. Det säljs ungefär 8 000 nya snöskotrar varje år, att jämföras med cirka 15 000 nya fyrhjulingar per år.

IMG_0712-250x250– Det här innebär helt klart ett ökat tryck på vår natur. Jag tror faktiskt elsnöskotern kommer att bli ett klart intressant alternativ i framtiden för transporter inom våra naturskyddsområden.

Därefter berättade han kort om innehållet i Diplomerad Snöskoteruthyrare och att man under den gångna vintern genomfört utbildningar på två ställen i landet. Diplomeringen innebär att den som är ansvarig för snöskoteruthyrningen genomgår en utbildning som kallas ”Säker snöskoteruthyrare”, samt att den ansvarige förbinder sig att följa de riktlinjer som tagits fram av Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet. Diplomeringen gäller från utfärdandedatum och 3 år framåt, därefter måste personen genomgå utbildningen igen.

Till denna säsong planerar man att även genomföra utbildningen i Norr- och Västerbotten. Mer information om innehållet i Diplomerad Snöskoteruthyrare finner du här på vår hemsida genom att klicka på den rubriken.

– Idag finns det cirka 145 snöskoteruthyrare med tillstånd, men det finns även ett stort antal som saknar tillstånd. För att öka kvaliteten på uthyrarna vill vi att så många som möjligt går utbildningen och blir Diplomerad Snöskoterutyrare.

Utöver alla dessa uthyrare finns det ett stort antal safariarrangörer, och tillsammans utgör de en stor och viktig del av fjällturismen. Det här är en klart växande marknad, som kommer att ställa högre krav på både uthyrare och arrangörer i framtiden. Kunderna kommer att söka sig till de som är diplomerade främst av säkerhetsskäl.

– Vår målsättning är att 100 uthyrare ska ha genomgått utbildning innan utgången av 2013. För tillfället är ett 25-tal diplomerade. Nu i vinter finns ju möjligheter att gå utbildningen både i Norrbotten och Västerbotten, så min uppmaning är: Ta den möjligheten!

Det har även framkommit önskemål om att arrangera utbildningar även för safariarrangörer och på sikt även för snöskoterguider.

– Vi ska titta igenom möjligheterna att ta med safariarrangörerna redan till vintern, men det kräver ett lite annorlunda upplägg och kommer att innebära att man förlänger utbildningen från två dagar till kanske tre eller fyra. Bland annat tillkommer då ett ganska omfattande block om livräddning, förklarade P-O.

Avslutningsvis berättade han om att man kommer att marknadsföra konceptet Diplomerad Snöskoteruthyrare via hotell, turistbyråer, mackar och naturligtvis hos de företag som redan är diplomerade.

– Tanken är naturligtvis att skapa ökad efterfrågan och att det ska vara självklart att välja en diplomerad uthyrare, menade P-O.

Lena Nilsson, som är polis i Dalarna och även är ordförande i Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté, är en av de som fungerar som utbildare vid diplomeringen. Hon berättade lite mer om detaljerna i utbildningen och kunde konstatera att man bara fått idel lovord från kursdeltagarna.

LenaNilsson5-250x250– De uppskattade verkligen upplägget och tyckte att de fått massor av bra tips och råd. Dessutom fick de ett utmärkt tillfälle att träffa andra i branschen och dryfta gemensamma frågor. Det finns tyvärr ingen gemensam organisation för den här typen av företag, så det här var för många första gången de träffades.

Lena var också lite kritisk till den egna polisorganisationen. Tyvärr är det väl så att det mesta av polisens arbete planeras utifrån ett Stockholmsperspektiv och fjällen kommer sist på prioriteringslistan. Alla poliser i landet och alla andra borde jobba för att ändra på detta. Avslutningsvis konstaterade Lena att alkoholproblemet i samband med snöskoterkörning har minskat, vilket hon och alla vi andra givetvis tycker är glädjande.

 

En som genomgått utbildningen är Björn Sohl, som äger företaget Kurbits & Vildmark.BjornSohl.2-250x250

– Ja, jag gick faktiskt utbildningen på båda orterna i vintras, eftersom jag tyckte den var så himla bra och lärorik. Sedan fick jag precis som Lena nämnde möjlighet att träffa kollegor på båda ställena.

Björn avslutade med att rikta en hälsning till alla som inte genomgått utbildningen:

– Gör det, den är värd vart enda öre. Och upplägget var perfekt anpassat för vår verksamhet.