Inbjudan till ett kunskapsseminarium kring snöskoteråkning 13 november 2017

 

Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför leder. Snöskoterfrågan engagerar och innebär både stora möjligheter, fantastiska upplevelser men också utmaningar då snöskotertrafiken kan ha en negativ påverkan på både annat friluftsliv, vilda djurlivet och areella näringar. Snöskotertrafiken är reglerad på olika sätt – av regeringen, länsstyrelser och kommuner. Det förekommer också ett antal olika typer av leder och ledmarkeringar. En rad faktorer påverkar hur snöskoteråkningen kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.

 Ett väl fungerande lednät är t. ex positivt av flera anledningar, bl.a. säkerhet, miljö, störningar och tillgänglighet. I flera kommuner är snöskotern en stor fråga där en stor del av kommunens invånare själva äger och kör snöskoter och där kommunen själva ansvarar för drift och underhåll av snöskoterleder, I andra kommuner så är det kanske inte en särskild stor fråga men snöskoteråkning bedrivs i en stor del av Sverige och intresset och omfattningen växer, därför är det viktigt att öka kunskapen kring olika typer av verktyg som kan bidra till att både förvalta och styra utvecklingen kring snöskoteråkningen. I ett kunskapsseminarium kring snöskoterfrågorna som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Nationella Snöskoterrådet deltar både erfarna miljöjurister och handläggare samt branschexperter från både nationell, regional och lokal nivå för att under en dag berätta mer om snöskotern, dess historia och lagrummet som styr snöskoteråkningen.

 Anmälningslänk, https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=11222&PageId=65444