Naturvårdsverket tar över Nationella Snöskoterrådet och ska lämna ett förslag till fortsättning

Så här står det i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2013 från Regeringen, Miljödepartementet:
“Nationella snöskoterrådet bildades 2007 genom en överenskommelse mellan Vägverket (numera Trafikverket respektive Transportstyrelsen), Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kommunförbundet Norrbotten, Sametinget, Sveriges snöskoterägares riksorganisation (Snofed), Sveriges snöskoteråkares centralorganisation (SSCO) och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Överenskommelsen mellan parterna gäller fram till den 31 december 2012.

Naturvårdsverket ska utreda Snöskoterrådets arbete sedan överenskommelsen ingicks och föreslå hur arbetet med de snöskoterrelaterade frågorna ska drivas vidare. Arbetet ska ske efter samråd med parterna i överenskommelsen om Snöskoterrådet, Skogsstyrelsen samt övriga berörda länsstyrelser. Den verksamhet som tidigare bedrivits inom ramen för överenskommelsen ska, under den tid som uppdraget genomförs och fram till att regeringen fattat beslut om hur arbetet ska bedrivas i framtiden, bedrivas i lämplig omfattning av Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2013.”