Elsnöskotern Elmacchina ”på G”!

I Östersund pågår sedan ett par år tillbaka ett spännande projekt som gäller elmotorisering av snöskotrar.

Projektansvarig för detta är Pontus Sandell, VTC Service AB. Vid det Nationella Snöskoterforumet presenterade Pontus projektet; hur långt man kommit idag och hur man tänker sig framtiden.

Pontus-Sandell2-250x250

– Elmacchina är en framtida innovation som redan rönt stort intresse. En av våra största kvällstidningar har gjort en trendspaning och där  finns Elmacchina med på tio-i-topplistan när det gäller bästa innovation och det är ju hedrande, konstaterade Pontus.

Han berättade vidare att man nog inte är ensamma i världen om att hitta ett smart koncept för att bygga nya elsnöskotrar och konvertera  gamla. I USA pågår utvecklingsarbete hos de stora snöskotertillverkarna och vid Luspengymnasiet i Storuman pågår även ett projekt av  liknande karaktär.

Vid VTC som Pontus företräder har man gjort en plan som täcker in hela livscykeln av produkten.

– Just nu är vi i konstruktionsstadiet och 2010 hade vi framme den första prototypen. Då bildades också företaget Elmacchina AB. Nu  arbetar vi med att hitta finansiering av prototyp 2, sedan blir det aktuellt att ta fram en förserie på tio elsnöskotrar.  Marknadsintroduktionen i större skala beräknas ske någon gång 2015-16.

Inom VTC har man den tekniska expertis som krävs för utveckling av en elsnöskoter. Man har även fått in avsiktsförklaringar av ett antal  intressenter om att köpa delar av förserien, där varje snöskoter kommer att kosta 250.000 kr.

– Vi har sex intressenter av tio klara. Det handlar bl a om Skistar, Sundsvalls kommun och Choice Hotels. Men vad vi behöver några till och en strategisk partner, gärna en snöskotertillverkare, förklarade Pontus.

Hur ser då marknaden ut? Främst tror man att kunderna åtminstone i början kommer att vara destinationsföretag, aktivitetsföretag, eventföretag och olika serviceföretag med turistisk anknytning.

Spännande fortsättning följer för projektet Elmacchina.