Mikael Webering och Karl-Erik Eriksson från PR Reklambyrå har sedan sekelskiftet producerat besökskartor för Norr- och Västerbotten. Och år 2010 startade man arbetet med att producera en tryckt skoterledskarta för Norrbotten.

– Idag håller vi som bäst på med att uppdatera norrbottenskartan och göra en ny skoterledskarta för Västerbotten som också innehåller Örnsköldsvik, Sollefteå och Strömsund. De kommer ut inför säsongen 2011-2012. Cirka 14 000 km av landets snöskoterleder finns numera i vår databas som utgör grunden i våra kartor, berättade Karl-Erik.

Skoterledskartan är framtagen i samråd med kommunerna, länsstyrelsen och skoterklubbarna i länet.

– Kommunernas och skoterklubbarnas medverkan gör att vi är ganska säkra på att vi har rätt underlag och rätt information. Tillförlitligheten är med andra ord ganska god.

På hemsidan – skoterkarta.se – finns all information och där man kan beställa kartan. Övriga försäljningsställen är främst mackar och turistbyråer, samt givetvis skoterklubbarna. De sistnämnda får en bra slant till klubbkassan för att de fungerar som säljare av kartan.

– Vi har gjort så för att vi vet att klubbarna tidigare sålt lokala kartor, och vi vill inte ta av dem den intäkten, som är en viktig del i deras finansiering av bl a skötsel av leder.

Den tryckta kartan finansieras även med kommunala pengar, samt med annonsintäkter från annonsörer med koppling till snöskoter.

– Nästa stora projekt för oss blir en mobil-app som heter SkoterNavigator 1.1, som vi förhoppningsvis kommer att kunna lansera under nästa år, avslutade Mikael Webering