En eldsjäl har slocknat!

jan-erik-500x372Den 13 april omkom Jan-Erik Andersson
från Edsåsdalen, i en tragisk olycka med en pistmaskin.

Jan-Erik var en riktig eldsjäl som verkligen brann
för skoteråkning och projektet Transitleder.se.
De senaste dagarna i livet var han med på Nationella Snöskoterrådets träffar med kommunrepresentanter i norrlandslänen.

Vi kommer att sakna dig Jan-Erik!

/Nationella Snöskoterrådet