Utbildning för snöskoteruthyrare

Naturvårdsverket och Trafikverket har tillsammans med organisationerna inom Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet tagit fram en utbildningsnorm riktad mot uthyrare av snöskotrar inom främst fjällområdet.

Utbildningen innehåller bl a en översikt av lagstiftningen inom området, fjällsäkerhet, allmän kunskap om naturvårdsarbete i fjällen, renskötselns förutsättningar och hur man på bästa sätt kan förmedla viktig kunskap till kunden. Utbildningen och diplomeringen är helt frivillig att genomgå men har efterfrågats av många uthyrare liksom turistorganisationer.

Uthyraren kan efter genomförd utbildning välja att via godkänt skriftligt prov, erhålla en diplomering som är förenat med vissa villkor. Bl.a. att man förbinder sig att följa de riktlinjer som ställts upp för kvalitetssäkringen ”Diplomerad snöskoteruthyrare”

Utbildningen genomförs genom de lokala fjällsäkerhetskommittéerna i området med stöd av representanter från bl a Polis, Fjällräddning och Länsstyrelse.

Utbildningar påbörjas i fjällområdet fr o m början av december och kommer att vara öppna för alla som önskar att delta och som har behörighet att delta.

Avgiften för utbildningen med tillhörande diplomering kommer att vara ca 600 kr inkl. kursmaterial, lokalhyra och mat, klistermärken för både snöskotrar och kontor,
tryckt informationsmaterial för spridning till kunder och hotell/turistinformationer.
DiplomeradSkoteruthyrare
Om ni har frågor om utbildningen och dess innehåll, er närmaste
utbildningsanordnare osv., ta kontakt med

per-olov.wikberg@naturvardsverket.se alt. telefon 010-6981053

Samordnare för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd