”Det är bättre att vi pratar med varandra än jobba var och en för sig!”

Nationella Snöskoterrådets ordförande Håkan Wennerström sammanfattade två dagars Snsökoterforum med att ställa följande fråga:

– Jag vill veta om ni tycker att vi ska fortsätta med ett sådant här årligt forum för snöskoter-Sverige och vilka frågor vi i så fall ska ta upp?

De som svarade tyckte att vi ska fortsätta med årliga forum. Några av de frågor som deltagarna tyckte var viktigast var: finansiering av leder och ledunderhåll, skyltning av leder, buller och information om varför vissa områden är förbudsområden. Några efterlyste mer visioner och framtidstänkande.

Håkan sammanfattade dagarna med att det är bättre att prata med varandra än att jobba var och en för sig! Han tyckte att forumet hade innehållit en bra blandning, där rådet fick berätta vad de har åstadkommit, där vi har fått information om nya produkter på området och en inblick i hur framtidens skotrar kan se ut.

– Vi fick också en bra dialog mellan olika skoteråkare. Det var nyttigt att föra en dialog om hur vi bör kommunicera i snöskoter-Sverige, och det var bra att Björn och Tomas kom och levererade en del salvor till oss!

Håkan hoppades att de fick med sig något tillbaka från forumet. Vi fick alla en inblick i varandras syn på skotern och skoteråkandet.

Rådet kommer att bjuda in till nya forum. Var och när återkommer vi med senare under året. På förslagstavlan om när och var vi ska arrangera kommande Snöskoterforum fanns det flest kryss på januari och mars. Förslagen på orter varierade från Borlänge och Idre i söder till Jokkmokk och Gällivare i norr.

Håkan avslutade med att uppmana alla att ta med en kompis nästa gång!