Framtidens skoterkoncept?

IMG_0730Tomas Johansson är student på Industridesign vid Lunds Tekniska Högskola och har i sitt examensarbete tittat på elsnöskotern som framtidens skoterkoncept.

– Jag har under arbetets gång intervjuat en hel del människor om deras syn på skoteråkandet. Bland annat kan jag konstatera att var fjärde person oroas över vad klimatförändringarna kommer att innebära för deras vinterfjällsupplevelse. Och 38% kan tänkas gå mer på tur för att skydda miljön.

Man anser också att snöskotern är högljudd, illaluktande och förorenande, men även rolig, ett bra fritidsnöje och nödvändigt för transporter där inte bilen kommer fram.

– Många skoterförare har lite dåligt samvete för att de bidrar till ljudföroreningen, sprider avgaser, stör djurlivet och irriterar andra fjällanvändare. Men 2% gillar faktiskt lukten och ljudet av en skoter!

Det elektriska konceptet skulle eliminera en hel del av detta, menade Tomas.

– En elskoter skulle kunna öka marknaden för skoteråkande, med en så kallad grön marknad, dvs de som är miljömedvetna. Rent teoretiskt finns nog möjligheten att utöka arealerna med en tyst och miljövänlig elskoter.

Ett av de stora problemen som skoterbranschen kommer att få brottas med i framtiden är de förmodade ökade kostnaderna för bränsle och olja i framtiden.

– De kostnaderna slipper man med en elskoter. Dessutom tar man bort en mängd komponenter som måste servas; motor, avgassystem, tändstift och ljuddämpare. Man slipper dessutom bland annat variator, avgassystem, bränsletank, bränslesystem, startmotor, bilbatteri, oljesystem, och oljetank. Men får istället ett laddningsaggregat och ett batteri.

Tomas berättade att man hittills som mest uppnått en räckvidd på endast 16 km med elskoter, något som behöver förbättras markant om konceptet ska kunna bli intressant i framtiden.

Den kravspecifikation som han anser bör gälla ser ut så här:

Vikt: ~200 kg
Hastighet: ~100 km/h
Batteri typ: Lithium ion
Effekt: ~40 kW
kW/kg: ~0,12-0,20
Batteri vikt: ~40-60 kg
Räckvidd: Minst 250 km
Laddningstid: Ett par timmar

Vem kan då tänkas köpa en elskoter, som byggs enligt denna specifikation?

– De målgrupper jag ser som tänkbara i framtiden är främst de som anordnar skotersafaris, uthyrare och hotell främst i fjällområdet. Men även miljömedvetna nya användare och verksamheter som bedrivs i mycket ömtåliga områden.

Tomas berättade också att när man jobbar som industridesigner handlar mycket om form och funktion. Men man tänker även på den känsla som en elskoter ska bidra till att skapa för användaren.

– I det här fallet handlar det om stillhet, frihet, naturupplevelse, lekfullhet, inbjudande gemenskap, unisex (ska attrahera både män och kvinnor). Jag försöker även översätta mina tankar till hur man ska uppfatta den framtida elskotern på andra sätt, för att visualisera mina idéer. Man kan till exempel överföra tänkandet till att likna elskotern med ett djur.

Han ställde frågan till en biolog: Vilket djur rör sig bra på snön? Renen, blev svaret. Den står för gemenskap, snabbhet och uthållighet. Den har dessutom en naturlig koppling och en täckning som accentuerar funktion.

Tomas avslutade sitt föredrag med orden:

– Elsnöskotern får gärna uppfattas som ett snällt snödjur, men absolut inte korkat!

Och då är ju frågan om renen är rätt djur att efterlikna…