”Varning för terrängskotertrafik”

varningsmarke

Janne Lindgren informerade vid Snöskoterforumet om de nya nationella riktlinjerna för utmärkning med märket ”Varning för terrängskotertrafik”.

Följande gäller:

 • Hastigheten på vägen är 80 km/tim eller högre.
 • Trafiken på vägen överstiger 2000 fordon/dygn.
 • På vägar med mycket turisttrafik.
 • Antalet skoterpassager över vägen är > 25 fordon/dygn
 • Där siktsträckan till korsningen är mindre än:
  • 110 meter (60 km/tim eller lägre)
  • 170 meter (70 km/tim)
 • Uppsättning av varningsmärken är nu på gång på ett antal ställen i våra nordligaste län. Det kommer även att ske uppsättning av fler skyltar från första inventeringen.
 • Insamling av uppgifter om alla korsningar mellan allmän skoterled och allmän väg kommer att ske den närmaste tiden. Och vi behöver hjälp av alla skoterorganisationer med detta arbete!

Därefter kommer en bedömning av korsningarna att ske utifrån den nationella riktlinjen, förklarade Janne Lindgren.