Skoterkörning i skog och mark

Vi har tagit fram en ny liten folder med tips och råd om skoterkörning på åker- och skogsmark.

”Skoterkörning i skog och mark” är en ny liten folder med tips och råd om skoterkörning på åker- och skogsmark. Den ger den enskilde skoteråkaren många värdefulla förklaringar till varför man bör vara extra försiktig när man passerar åker- och skogsmark.

I den visas även hur man som skoterklubb kan samverka med markägare i de områden där man vistas med sin skoter. Ett av nyckelorden är just samråd för allas trevnad.

När exempelvis skoterklubbar planerar leder, träffa gärna berörda markägare och gå igenom var och hur leder ska dras för att på bästa sätt minimera risken att skoterförarna ska köra på åkrar och ny¬planterade skogsområden. Gå sedan igenom skyltningen längs leden, så att inga tveksamheter om dess dragning förekommer.

Förhoppningsvis kommer detta i förlängningen innebära bättre skoterleder. Samråd i dessa frågor har många vinnare i form av både nöjdare skotermedlemmar och markägare.