Sammanhang – en nödvändig förutsättning för utveckling av turistnäringen

sammanhang

-Vi måste skapa fler anledningar för folk att resa till våra orter i fjällvärlden. Turistföretagen och skoterklubbarna måste fokusera mer på människor utifrån, skapa intressanta produkter och tjänster och paketera dem på ett attraktivt sätt.

Detta var ett av de viktigaste budskapen som Dennis Bederoff, ansvarig för turistnäringsfrågor på NUTEK framförde vid Nationellt Snöskoterforum.

Dennis visade inledningsvis på utvecklingen av turism i världen och i Sverige. I vårt land var turistomsättningen år 2006 hela 215 miljarder. Av detta får Boende och restauranger 70 miljarder, transporter 50 miljarder, varuhandel 84 miljarder och övriga tjänster, där bl a rekreation och sport ingår omsätter cirka 10 miljarder.

50 000 nya jobb har även tillkommit inom turistnäringen under de senaste tio åren och denna sektor växer mycket snabbt. Utländska turister omsätter ca 75 miljarder här i landet, vilket innebär att vi har ett större s k exportvärde än exporten av personbilar och även stål/järn.

-Det gäller att skapa dragplåster, som gör att folk vill besöka våra orter och anläggningar. Se bara på Dalhalla i Dalarna, som fullständigt belägger hotell och annat boende inom närområdet, varje gång de har något arrangemang. I samband med dessa ska ju folk dessutom äta och må gott. Tillsammans har man lyckats paketera det hela och skapa en intressant produkt.

Ett annat exempel som Dennis visade på är Moderna Muséet i Bilbao. Han gjorde jämförelsen med Moderna Muséet i Stockholm. Designen på det spanska alternativet är extremt och arkitekten hade lovat att han skulle dra folk till staden, som i övrigt inte varit någon direkt turistmagnet. Numera har det muséet årligen 500 000 fler besökare än vår svenska motsvarighet. Räknar man med att en turist i genomsnitt lämnar efter sig 500 kronor(dygn (vilket är mycket lågt räknat), drar muséet in 25 miljoner mer till Bilbao än vad vad muséet i Stockholm kan bidra med.

”Turism kommer i framtiden att behöva ske mer på lokalbefolkningens villkor än tidigare.”
Citatet är hämtat ur European Travel Commissions Megatrends report.

-Möten mellan människor är en trend som väntas öka i framtiden. Och mötena kommer att ske på lokalbefolkningens villkor. Det äkta och genuina är viktigt och här har vi i Sverige stora möjligheter för att bli intressanta som turistmål. Inte minst ni i fjällvärlden.