Från ord till handling

franordtillhandlingJan Lindgren, Vägverket, är samordnare för Nationella Snöskoterrådet. Han konstaterade vid Snöskoterforum 2008 att rådet nu gått från ord till handling.

– Vid fjolårets Snöskoterforum pratade vi om att rådet skulle bildas och att vi hade en mängd intressanta frågor på vår ”önskelista”. Frågor som vi skulle försöka prioritera och börja jobba med.

Nu är Nationella Snöskoterrådet bildat och man har dessutom enats om en handlingsplan för det närmaste året. Rådet har dessutom börjat arbeta med en del av de viktiga frågorna som finns i planen.

– Vi har tagit fram en logotype och ett profilprogram för rådet. Dessutom finns det nu ett helt färskt så kallat Z-card, som visar på vilka regler som gäller för snöskotertrafiken i vårt land. Reglerna finns presenterade och översatta till åtta olika språk. Detta Z-card kommer senare att distribueras ut till olika intressenter inom snöskoterområdet som snöskoterklubbar, uthyrare, arrangörer av snöskotersafaris, turistbyråer med mera.

Senare under året kommer även informationsmaterial kring snöskotertrafik och renar, samt snöskotertrafik och markslitage att produceras.

– Vi kommer dessutom att jobba mycket med frågor som berör tillsyn, bevakning och övervakning, och regler för fordon och trafik. Vidare kommer stora resurser att satsas på miljö- och trafiksäkerhetsfrågor, med bland annat fältförsöken med alkolås och pilottestet med biodrivmedelsdrivna snöskotrar.

Andra områden där Nationella Snöskoterrådet kommer att göra insatser under året handlar om bland annat enhetliga skyltningar av skoterledspassager över vägar och digital information om lednätet.