Många viktiga frågor vid viktigt Snöskoterforum

mangaviktigafragor– Det måste vara allas mål att människor, djur, miljö och egendom inte ska skadas eller störas av vårt snöskoteråkande, sade Vägverkets Håkan Wennerström, vid sitt inledningsanförande vid Snöskoterforum i Vilhelmina.

– Vi vill markera detta och därför finns just den formuleringen i den gemensamma vision som vi antagit för Nationella Snöskoterrådet. Målsättningen är att vi ska kunna fortsätta att bedriva snöskotertrafik i Sverige. Vi ska tillsammans se till att det går att fortsätta att syssla med det många älskar att göra, nämligen att köra snöskoter, men då måste vi vara rädda om vår omgivning.

Ett sätt är att köra snöskoter på biodrivmedel. Vi kommer att få se den första miljödieselskotern i världen som för övrigt finns just här i Vilhelmina, vilket är extra roligt.

Håkan Wennerström konstaterade också att kopplingen mellan snöskoterolyckor och alkohol tyvärr är alltför vanligt förekommande. I sju av tio snöskoterolyckor finns alkohol med i bilden. Alkolåsförsök pågår och polisens arbete är viktigt i sammanhanget. Mycket av detta är en attityd- och beteendefråga och här är informationsarbete ett viktigt verktyg för att åstadkomma förändring.

– Det ska bli mycket spännande att se och höra på redovisningen av resultaten av de pågående alkolåstesten på snöskotrar som just nu pågår i Luleå. Sedan är givetvis säkerhetsfrågorna och hur vi kan förbättra och finansiera våra snöskoterleder viktiga frågor som vi kommer att belysa under detta snöskoterforum. Välkommen till två intressanta dagar i snöskoterns tecken!

Håkan hade dessutom det stora nöjet att på plats förrätta ”invigningen” av Snöskoterrådets hemsida, som dagen till ära för första gången visades offentligt. Hemsidesadressen är: www.snöskoterrådet.se det vill säga med prickar över ö och å. Men sidan går även att nå via www.snoskoterradet.se Hemsidan kommer att vara navet för Nationella Snöskoterrådets kommunikation.