Medlemmarna i Nationella Snöskoterrådet

standardSå här ser Nationella Snöskoterrådet ut:

Ordförande Håkan Wennerström, Vägverket

Samordnare Jan Lindgren, Vägverket

Mikael Nilsson, Naturvårdsverket

Matts Nilsson, Polisen

Ronny Edin, Länsstyrelsen Norrbotten

Kalle Bergdahl, Kommunförbundet Norrbotten

Ragnhild Svonni, Sametinget

Karl-Erik Björkén, Snofed

Jan Sund, SSCO

Eilert Apelqvist, LRF

Har du frågor kring Nationella Snöskoterrådet kan du vända dig till:

Jan Lindgren, Vägverket

0611-443 38, 070-361 21 97, e-post: jan.lindgren@vv.se