Förstudie om biodrivmedelsskotrar

standardIdag körs alla snöskotrar på bensin. På några platser kan man tanka alkylatbensin, som ger mindre utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Äldre snöskotrar har enbart 2-takts-motorer. Nyare snöskotrar har antingen 2- eller 4-taktsmotor. 4-taktsmotorerna ger betydligt lägre utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Bränsleförbrukningen är likvärdig mellan de båda motortyperna.

Syftet med förstudien är att ge input till ett kommande projekt kring pilottest med biodrivmedelsdrivna skotrar. Syftet med det kommande projektet är att öka kunskap om förnybara drivmedel kopplat/i samband snöskotrar. Detta ska göras genom att informera om klimatförändringar och samhällsomställning kopplat till skoter. Ett specifikt syfte med det kommande projektet är att bygga om eller justera ett antal snöskotrar till etanol- och dieseldrift och att genomföra fältförsök med snöskotrarna, där fokus ska vara på kunskapsspridning av process och resultat.

Den förväntade nyttan av förstudien är att ge ett bra underlag för att kunna gå vidare med en projektansökan mot Mål 2 och Sparbanksstiftelsen, samt att på bästa sätt förbereda kommande projekt. Den förväntade nyttan av det kommande projektet är att kunna minska de miljö- och hälsofarliga utsläppen från snöskotrar. Vilket i sin tur kommer att gynna både förare och miljön. Dessutom kommer de resultat som fås från projektet att även vara till nytta för exempelvis skotertillverkare när det gäller framtida produktutveckling.

Förstudiens omfattning

Förstudietiden löper från 2007-12-06 till 2008-03-31 och ska genomföras i samarbete mellan BioFuel Region, Vägverket, Snofed, Studieförbundet Vuxenskolan samt gymnasieskolorna i Vilhelmina kommun (Malgomajskolan), Storumans kommun (Luspengymnasiet) och Lycksele kommun (Tannbergskolan).

Projektets omfattning

Projekttiden löper från 2008-06-30 till 2010-06-30 och ska genomföras i samarbete mellan BioFuel Region, Vägverket, Snofed, Studieförbundet Vuxenskolan samt gymnasieskolorna i Vilhelmina kommun (Malgomajskolan), Storumans kommun (Luspengymnasiet) och Lycksele kommun (Tannbergskolan).