Pressmeddelande 28 mars 2018- Lockande vårisar i fjällen kan vara förrädiska

Påsken innebär högsäsong för snöskoteråkning och många väljer att köra på sjöisarna i fjällen. Nu varnar Nationella Snöskoterrådet för att vårisarna på vissa håll kan vara förrädiska. Av totalt omkring 90 dödsfall på snöskoter de senaste tio åren var nära hälften drunkningsolyckor, där april är den stora olycksmånaden. 

Snöskoteråkare bör alltid vara försiktiga så här års, eftersom vårsolen gör att isarna snabbt kan bli sköra. Och som alltid kan vatten som hör till kraftverkens regleringsmagasin vara särskilt förrädiska, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

 De lokala fjällsäkerhetskommittéerna rapporterar att de flesta sjöisarna i fjällen fortfarande är stabila, men manar ändå till vaksamhet. Nära varannan snöskoteråkare som omkommer kör igenom svag is. Motorljud och vibrationer bidrar till att skoterförare inte upptäcker isens varningssignaler lika lätt som skid- och skridskoåkare. En snöskoter kan också ta sig långt ut på svag is eftersom hastigheten ofta är hög.

Det är viktigt att ta reda på vilka isförhållanden som råder, innan man ger sig ut på vårisarna. I en stor enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet, bland nära 1 700 snöskoterförare, uppgav drygt fyra av tio att de rådfrågar personer med god lokalkännedom innan de kör på isbelagt vatten. Var tredje respondent svarade att de varit med om en incident där isen brustit eller varit nära att brista.

– Under påskhelgen besöks fjällen av många snöskoterförare som ofta saknar kunskaper om områden de kör i. De bör alltid rådfråga personal på fjällanläggningar som kan ge tips på var man kan åka säkert. De lokala fjällsäkerhetskommittéerna är också en viktig källa till kunskap, säger Per-Olov Wikberg.

Här följer några saker att tänka på vid snöskoteråkning på isbelagt vatten:

  • Alla i sällskapet bör ha isdubbar lätt åtkomliga.
  • Kör inte över okända vattendrag. Inte ens uppmärkta ”ruskade” leder är en garanti för att vårisen håller, de visar bara var isen normalt är säkrast.
  • Isen är ofta extra svag vid sjöarnas utlopp och inlopp, på frusna vattendrag och på reglerade sjöar. Isen är också svagare vid vass, bryggor, broar, uddar, sund och grund.
  • Kör aldrig ensam och håll avstånd mellan snöskotrarna. Låt kapellet vara öppet på eventuella passagerarpulkor.
  • Snöskoterförare som ofta korsar isbelagda vatten bör ha med räddningslina, torrt ombyte och gärna flytoverall eller annat flythjälpmedel.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes i april och maj 2017. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 1 657 snöskoterförare från hela landet.

För mer information:

Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se

www.fjallsakerhetsradet.se/fjallsakerhetsradet/lokal_fjallsakerhetsinformation/