Nationella Snöskoterrådet bjuder in till en digital konferens kring hållbar användning av snöskotrar. Av Agenda 2030 framgår att ett hållbart transportsystem är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Snöskotertrafiken är en del av transportsystemet, så därför är det viktigt att vidta de åtgärder som är möjliga för att göra den mer hållbar. Det som går att påverka när det gäller snöskotertrafiken är själva snöskotern och när, var och hur den används. Arbetet kommer att fokusera på följande etappmål, Klimatpåverkan, Biologisk mångfald, Luftkvalitet, Buller samt Trafiksäkerhet.

Under seminariet kommer vi att presentera det nya konceptet och utveckla hur vi avser att tillsammans jobba med olika aktiviteter och uppföljningsmått.

Länk till anmälan  https://sv-se.eu.invajo.com/event/naturvardsverketisamarbetemednationellaskoterradet/hallbaranvandningavsnoskotrar