“Fördelen är att vi har en bra mix med bra bredd”.

– För ett antal år sedan såg man att det inte fanns någon som tog hand om snöskoterfrågorna, utan de hade en tendens att hamna ”mellan stolarna” bland olika myndigheter. Då förslog man att man skulle bilda Nationella Snöskoterrådet och på den vägen är vi nu.

Den som konstaterar detta är Snöskoterrådets nya ordförande, Lena Dahlgren hälsade alla välkomna till det femte Snöskoterforumet 18-19 mars i Luleå. Hon gjorde en tillbakablick över rådets roll och varför rådet finns.

Hon konstaterade att det fanns och fortfarande finns ett otroligt stort engagemang och ett stort intresse i landets klubbar runt om i landet för skoterfrågorna. Då enandes man om en överenskommelse om samarbete mellan olika berörda myndigheter och intresseorganisationerna Snofed, SSCO och LRF. Myndigheterna som ingår är Vägverket (från 1 april i år Trafikverket), Naturvårdsverket, Polisen, länsstyrelserna, Kommunförbundet och Sametinget.

Janne Lindgren som är samordnare för Nationella Snöskoterrådet gjorde en kort sammanfattning av det man jobbar med just nu inom Snöskoterrådet:

– Vi ska ju jobba med sex viktiga insatsområden – information, tillsyn & bevakning, regler för fordon och trafik, miljö och trafiksäkerhet, skoterleder/infrastruktur, och organisation.
Just nu pågår det många konkreta insatser inom dessa områden.

– De mest aktuella projekten är filmen om snöskoter och laviner som kommer att ha sin världspremiär här idag, liksom alkolåsprojektet som också kommer att redovisas här. Morgondagen kommer att ha ledfinansiering som tema, där är vi med och finansierar en undersökning av för- och nackdelar med olika modeller. Hållbar skoter är ett annat projekt som vi deltar i liksom frågan om markägaravtal. Alla dessa kommer att presenteras under detta Snöskoterforum.

Senare under året kommer Snöskoterrådet bl a att ta fram en mer länsanpassad information om skoterfrågor, jobba med att utveckla skyltningen av vägövergångar, göra en översyn av projektet ”Planera för skoter”, som handlar om skoter i tätorter, gemensam utformning av leder och skyltning av leder.

pdfLägesrapport_NSR_10